Photo Fashion Magazine, Milan(Ita), 2018

Go to link